22 February 2014

1% lebih banyak berbanding 100%Gambar Masjidil Haram yang tersimpan di salah satu muzium di Mekah. Tarikh yang tercatat dalam gambar 1880 masihi. Ibadat haji dan umrah banyak meyumbang peniagaan di sana.

Kadar mana yang lebih banyak menguntungkan perniagaan? 1% atau 100%. Dalam entiti perniagaan siapa yang tidak mahu untung, apatahlagi bila melihat segala jenis kos dan modal yang telah banyak dikeluarkan. 

Tapi dalam hal kewangan, bank lebih berminat mengambil riba meskipun kadarnya hanya sekitar 1% sahaja. Bukan bank sahaja, malah ada agensi bukan bank yang secara simplicity menukar kiraan interest kepada konsep Islam?  

Bagaimana dengan Islam? Persoalan bagi menentukan berapa kadar pengambilan untung dibincangkan oleh para ulamak. 

Sebagai contoh menurut al-Tabariy (1989) untung atau al-ribh adalah perolehan yang terhasil dari pertukaran barangan yang dimiliki oleh seseorang dengan barangan lain yang lebih bernilai atau bayaran harga yang diperolehi melebihi harga belian. Takrif al-ribh merujuk kepada huraian Allah SWT dalam surah al-Baqarah:16, 


Maksudnya: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.


Al-Ribh berasal daripada kata rabiha yang membawa maksud pertambahan dalam kegiatan perniagaan atau pertambahan ke atas modal. Maka, keuntungan dapatlah diertikan sebagai sebarang pertambahan kepada modal hasil daripada kegiatan pelaburan yang diakui syarak seperti perniagaan, perindustrian dan seumpamanya, setelah ditolak semua kos yang dibelanjakan dalam usaha penghasilan keuntungan tersebut (Ab. Rahim Ab. Ibrahim, 2012; Shamsiah Mohamad, 2002).


Selain itu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW perkataan al-ribh melibatkan pelbagai aktiviti sama ada dari aspek usaha, kuantiti dan kualiti barang. Malah ia turut melibatkan hasil perolehan, membeli dan menjual semula dengan harga tinggi, lebihan kuantiti barang jualan, jual semula dalam pasaran sama, pemberian harta modal (Qirad). Selain itu al-ribh juga diperoleh menerusi aktiviti yang bersifat jujur, integriti dan amanah dalam urus niaga yang sebenar. Tiada batas dan larangan mengambil keuntungan seratus peratus sebagaimana dalil sebuah hadis daripada Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada ‘Urwah;


أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِMaksudnya: "Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberinya (yakni kepada 'Urwah) satu dinar supaya dia membeli seekor kambing untuk baginda. Lalu ia membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar, salah seekor daripadanya dijual dengan harga satu dinar. Kemudian dia pergi berjumpa Nabi berserta dengan seekor kambing dan duit satu dinar, lalu baginda berdoa supaya diberkati jual belinya, (sambil bersabda) kalau dia jual tanah sekalipun, dia akan memperoleh keuntungan” (Sahih al-Bukhari Juz 11, hal. 473) . 


Anehnya, dalam dunia perniagaan bank lebih cenderung dan seolah-olah tidak mahu berganjak dari mengambil riba/interest meskipun kadar BLR mereka hanya di sekitar 5-6% sahaja.. Sedangkan dalam syariah Islam kita boleh dan tidak menjadi kesalahan mengambil untung hingga 100%.Wallahua’lam. 
Ini majalah The Solution yang banyak info semasa dan pandangan hal ehwal kewangan Islam.
 
* Artikel ini merupakan petikan daripada kertas kerja yang bertajuk "Pembiayaan Perumahan Secara Islam: Mekanisme Pembangunan Produk Dalam Institusi Perbankan. Insya Allah akan dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Kelestarian Manusia di UTHM pada 9 & 10 April 2014

ISU caj ujrah/upah PTPTN masih seringkali menjadi persoalan di kalangan para pelajar. Untuk penerangan jelas anda boleh membaca artikel yang ditulis oleh Dr Aysraf Wajdi Dusuki di sini 

Selain itu saya mencadangkan para pelajar yang ditawarkan PTPTN hendaklah membuka akaun simpanan perbankan Islam, bukannya akaun simpanan konvensional.

No comments: